Ceník lakýrnické a natěračské práce

Výpočet plochy oken a dveří pro lakýrnické práce

Plocha šroubovaných oken typu Rekord (většina oken v panelácích) se počítá z největších vnitřních rozměrů rámu zvětšených o 6 cm na každé straně, krát 4 strany, plus případná plocha parapetu. Plocha špaletových oken (starší zástavba) se počítá stejně, bez přídavku a připočítává se plocha špalety (prostor mezi okny). Někdy je třeba připočítat plochu tzv. truhlíku – horní prostor mezi okny pro rolety. Plocha dveří je dána rozměry krát 2 strany, plus rozbalená plocha zárubní (dřevěných). Plechové zárubně do 0,9 m šířky se počítají od kusu. Výplňové, zasklené a profilované dveře se ohodnocují koeficientem, rovněž tak dveře nad 2,15 m výšky.

Pro lakýrnické práce je třeba vyčlenit jednu místnost nejlépe v adaptovaném bytě s volnými stěnami pro opírání křídel oken. Je možné použít např. i sušárnu v domě, ale značně se tím prodlouží manipulační trasy, které je nutno započítat do ceny.

Technologie práce, dodávka materiálu: jednotka Kč / jednotka
celoplošné odmašťování benzínem m2 15,00 Kč
nátěr trubek do průměru 5 cm, syntetický antikorozní dvojnásobný bm 35,00 Kč
nátěr radiátorů, syntetický antikorozní dvojnásobný článek výšky 60 cm čl. 45,00 Kč
celoplošné broušení m2 45,00 Kč
nátěr trubek do průměru 10 cm, syntetický antikorozní dvojnásobný bm 55,00 Kč
nátěr parapetů, syntetický antikorozní dvojnásobný bm 60,00 Kč
celoplošné tmelení m2 65,00 Kč
nátěr trubek do průměru 20 cm, syntetický antikorozní dvojnásobný bm 75,00 Kč
nátěr okapů a svodů, syntetický antikorozní dvojnásobný bm 80,00 Kč
nátěr syntetický, olejový, sokly linkrusty m2 od 80,00 Kč
nátěr patek schodů, syntetický dvojnásobný bm 80,00 Kč
napouštění moření dvojnásobné nové dřevo m2 80,00 Kč
opálení starých nátěrů m2 90,00 Kč
napouštění moření dvojnásobné staré dřevo m2 100,00 Kč
nátěr podlah, syntetický, olejový dvojnásobný m2 od 120,00 Kč
nátěr zábradlí a mříží, syntetický antikorozní dvojnásobný m2 od 120,00 Kč
nátěr pletiva, syntetický antikorozní dvojnásobný m2 120,00 Kč
nátěr oken syntetický dvojnásobný panelový dům m2 od 120,00 Kč
nátěr střech, syntetický, olejový, akrylátový, antikorozní dvojnásobný m2 od 120,00 Kč
nátěr kov. konstrukcí, syntetický, antikorozní dvojnásobný m2 od 130,00 Kč
linkrusta soklu nová od základu m2 od 180,00 Kč
nátěr skříní, polic, atd., syntetický dvojnásobný m2 180,00 Kč
nátěr polyuretanový dvojnásobný m2 od 180,00 Kč
nátěr špaletových oken syntetický dvojnásobný m2 od 220,00 Kč
nátěr dveří syntetický dvojnásobný panelový dům m2 od 220,00 Kč
nátěr dveří syntetický dvojnásobný stará zástavba m2 od 260,00 Kč
nátěr plechových zárubní syntetický antikorozní dvojnásobný ks 260,00 Kč
nátěr obložkových zárubní syntetický dvojnásobný m2 260,00 Kč
protipožární nátěry m2 cena dle druhu
fládrování - imitace dřeva m2 cena dle materiálu a pracnosti
Ceny jsou uvedeny včetně dodávky materiálů, bez DPH. Výše uvedený ceník slouží pro Vaši orientaci. Přesné a konečné ceny s Vámi rádi projednáme osobně, dle charakteru, rozsahu, konkrétního stavu ploch a prostor.